Home Nieuws Programma wijziging

Programma wijziging

75
0

1390139156574

Beste Kinderen & ouders/verzorgers,

 

Nog een paar weken, en dan het is weer zover. Op 18 t/m 21 Augustus gaan de KInder VAkantie DAgen weer van start. We zijn continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Derhalve zijn er wat aanpassingen gedaan o.a. aan het programma.

 

Entree

Dit jaar is het nog niet mogelijk betalingen via een eenmalige incasso te laten verlopen. Wel is het mogelijk om een weekkaart te kopen en het verschuldigde bedrag over te maken op ons rekeningnummer. De kinderen krijgen dan een polsbandje, wat ze de toegang verschaft voor de gehele week. Een speciale kassa zal hiervoor aanwezig zijn, zodat we na controle van uw gegevens u direct het veld op kan

De entree zal 4 euro per dag bedragen, wat men contant aan de kassa kan voldoen. Een weekkaart 12 euro. Het verschuldigde bedrag dient vooraf overgemaakt te worden op IBAN NL20RABO0184867630. Graag onder duidelijke vermelding van naam/achternaam kind. Dit is in echter de laatste week niet meer mogelijk, of u moet een bewijs van betaling kunnen weerleggen. Door de vertragingen van de banken, kunnen wij niet zien of het geld daadwerkelijk is overgemaakt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Disco

De disco zal dit jaar op ons eigen terrein verzocht worden. Het jongerencentrum kampt met een zwakke vloerconstructie, derhalve is het niet raadzaam daar de discoavond te houden.

 

Spooktocht/bosspel

Het bosspel is volledig op de schop gegaan. We bieden de kinderen in plaats van de ‘traditionele spooktocht’ een spannende tocht aan, die wederom in engbergen zal plaats vinden. De tocht zal ondersteund met audio en licht effecten. De leeftijd die hier voor gesteld is 7 jaar, in plaats van de 8 jaar in voorgaande jaren.

 

Wij hopen jullie allemaal terug te zien op de KiVaDa editie 2014!